TRA, Travel Residence Agency.
ÇÖZÜM SUNAN ORTAK HÜKÜMETLER
ÜCRETSİZ TELEFON DESTEĞİ İÇİN:

Yabancı Sağlık Sigortası

Yeni ikamet yasası çerçevesinde ikamet tezkeresi için başvuruda bulunan yabancılar için; Yabancı Sağlık Sigortası yaptırmaları zorunlu hale getirilmiştir. 11.04.2014 yılında yürürlüğe giren yasayla ikamet tezkeresine hangi sürelerde başvurulduğuna bakılmadan 1 yıllık sağlık sigortası poliçesinin ikamet başvuru evraklarıyla birlikte sunulması gerekmektedir. Yabancılar için sağlık sigortası kapsamı Hazine müsteşearlığı tarafından sigorta şirketlerine bildirilmiştir. Göç idaresi sadece bildirilen kapsama uygun sigorta poliçelerini kabul etmektedir. Yapılan sigorta poliçesinin kapsamı hem ayakta tedaviyi, hem de yatarak tedaviyi karşılamalı, bunun yanı sıra poliçe üzerinde; İş bu poliçe ikamet izni taleplerinde yaptırılacak özel sağlık sigortalarına ilişkin genelgede belirlenmiş olan asgari teminatı karşılamaktadır, ibaresi yer almalıdır.

İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabilen başvuru sahiplerinden, bu durumu belgeyle kanıtlamaları halinde özel veya kamu sağlık sigortası istenmemektedir.

 

Bir Yıldan Kısa ve Bir Yıldan Uzun İkamet İzni Başvurularında Sağlık Sigortası

Türkiye’de bir yıldan az süreli ikamet izni talep eden yabancı uyruklu kişilerden, kalış sürelerini kapsayan seyahat sağlık sigortası istenmenmektedir.  Seyahat sağlık sigortasının süresi ikamet izin süresinin tamamını kapsamıyorsa, yabancı uyruklu kişiye ikamet izni verilmekle beraber, sigorta süresini uzatarak ikamet iznini kullanması, aksi durumda iznin iptal edileceğine dair tebligat yapılmaktadır.

Bir yıl ve daha uzun süreli ikamet izni başvurularında;

 1. Sosyal Güvenlik kurumuna genel sağlık sigortası yaptırmak için başvuruda bulunulduğunu belgeleyen yabancı uyrukluların geçerli sağlık sigortası şartı aranmadan ikamet izni işlemleri yapılmaktadır. Bu kişiler ikamet izinlerini almalarından sonra Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat ederlerse ve Genel Sağlık Sigortalarını yaptırdıktan sonra ikamet izni aldıkları makama bildirmelidirler. Aksi durumda bu kişilerin ikamet izinleri iptal edilmektedir. Bu bağlamda kişilerin bakmakla yükümlü oldukları yakınlarından da genel sağlık sigortası istenmemektedir.
 2. Sosyal güvenlik kurumuna başvuruda bulunmayan yabancı uyruklu kişilerden, ayakta ve yatarak tedavi giderleriyle, ilaç ve tıbbi malzeme giderlerini karşılayan bir yıl süreli özel sağlık sigortası şartı aranmaktadır. Yabancı uyruklu kişinin özel sağlık sigortası bulunuyorsa ve bu sigorta bakmakla yükümlü olduğu kişileri kapsamıyorsa, yakınlarından geçerli bir sağlık sigortası talep edilmemektedir.
 3. Öğrenci ikamet izni başvurusunda bulunan yabancı uyruklu kişiler, ilk kayıt tarihlerinden itibaren üç ay içerisinde talep etmeleri halinde genel sağlık sigortası kapsamına girebilirler. Dolayısıyla bu yabancı uyruklu kişilerden geçerli sağlık sigortası şartı aranmaz. Ancak kayıt olmalarından sonra üç ay geçmesine rağmen başvuruda bulunmayan yabancı uyruklu öğrencilerden ayakta ve yatarak tedaviyi kapsayan yıllık özel sağlık sigortası istenmektedir.
 4. Dışişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından protokol, anlaşma ve ilgili mevzuat kapsamında Türkiye’de ücretsiz olarak tedavileri yapılan ya da yapılmak üzere Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu kişilerden, bu durumlarını belgeledikleri takdirde herhangi bir geçerli sağlık sigortası şartı aranmamaktadır.
 5. Yabancı uyruklu kişilerin ülkelerinden yaptırdıkları Türkiye’deki mevcut durumlarını kapsayan geçerli sağlık sigortaları bulunuyorsa, bakanlık tarafından belirlenen şartları sağlaması koşuluyla bu sigortlar geçerli kabul edilmektedir.
 6. Sigorta poliçelerinde 20.06.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 6458 sayılı kanuna uygunluk ibaresi aranmaktadır. Hazine müsteşarlığı tarafından gerekli standartlar yabancı uyruklu kişilere sigorta yapan firmalara bildirilmiştir.

Sigorta Ücretleri
Yabancı Sağlık Sigortası

 

SÜRE

YAŞ ARASI

ÜCRET

CİNSİ

1 YIl (365 Gün)

0/17 Yaş

195,00

T.L.

1 YIl (365 Gün)

18/25 Yaş

145,00

T.L.

1 YIl (365 Gün)

26/30 Yaş

195,00

T.L.

1 YIl (365 Gün)

31/35 Yaş

200,00

T.L.

1 YIl (365 Gün)

36/40 Yaş

210,00

T.L.

1 YIl (365 Gün)

41/50 Yaş

280,00

T.L.

1 YIl (365 Gün)

51/55 Yaş

400,00

T.L.

1 YIl (365 Gün)

56/60 Yaş

410,00

T.L.

1 YIl (365 Gün)

61/64 Yaş

700,00

T.L.

 

Yabancı Uyruklular Neden Sağlık Sigortası Yaptılması Zorunlumudur?

11.04.2014 tarihinde yürürlüğe giren yeni ikamet yasası ile birlikte ikamet tezkeresi almak için başvuruda bulunan yabancı uyruklu kişilere sağlık sigortası zorunlu hale getirilmiştir. İlgili kanuna göre ikamet tezkeresine hangi süreyle başvurduğuna bakılmaksızın 1 yıllık sağlık sigortası poliçesinin başvuru evraklarıyla birlikte sunulması gerekmektedir. Dünya standartlarına uygun hale getirilen yeni kanunla birlikte yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de kalacakları sürede karşılaşabilecekleri sağlık sorunlarıyla ilgili en baştan önlem alınmış olmaktadır.

 

Çalışma İzni Alan Yabancı Uyrukluların Sağlık Sigortası Alması Gerekli Midir?

Çalışma izni başvurularında da yabancı uyruklular için geçerli olan sağlık sigortası yaptırılması şartı aranmaktadır. Bu sigortayı yaptırmamış olan yabancı uyruklu kişilere çalışma izni verilmemektedir.

 

Çalışan Yabancı Uyruklu Kişiler Sigorta Kapsamında Olmaları Durumunda Özel Sağlık Sigortası Yaptırmalı Mıdır?

Çalışma izni alarak çalışan yabancı uyruklu kişiler sigorta kapsamında olmaları halinde ayrıca özel sağlık sigortası yaptırmak zorunda değildirler.

 

Yabancı Uyruklu Kişiler İsteğe Bağlı Sigorta Kapsamına Girebilirler Mi?

Türkiye’de yerleşik olmaları koşuluyla yabancı uyruklu kişiler isteğe bağlı sigorta yaptırabilirler. Bu kişiler hem sağlık hizmetlerinden faydalanabilir, hem de emeklilik için prim ödemesi yapmış olurlar.

 

Türkiye’de Faaliyet Gösteren Sigorta Şirketleri Herhangi Bir Sebeple Yabancı Uyruklu Kişiyi Sigortalamazsa Ne Yapılmalıdır?

Sigorta şirketleri belirlemiş oldukları risk kabul şartları gereğince, belirli yaş üzerinde olan bir gurubu veya hastalığı sebebiyle riskli buldukları kişileri sigortalamayabilirler. Bu durumda yabancı uyruklu kişiler sigortalanamadıklarına dair resmi bir yazıyı sigorta şirketlerinden temin ederek Göç İşleri Genel Müdürlüğüne bildirmeleri gerekmektedir. Bu kişiler bu bağlamda değerlendirilecektir.

 

Kısa Dönem İkamet İzinlerinde Sağlık Sigortası Gerekli Midir?

Her türde ikamet izni alabilmek için sağlık sigortası yaptırılması zorunludur.

 

Türkiye’de İkamet Edecek Öğrencilerin Sağlık Sigortası Yaptırmaları Gerekli Midir?

Türkiye’de ikamet edecek olan öğrencilerin her yıl yenilenen yabancı uyruklular için sağlık sigortasını yaptırmaları gerekmektedir. Öğrenciler kalacakları süre boyunca her yıl sigortalarını yenilemelidirler.

 

Türkiye’de 15 Gün Bulunacak Birisi Sağlık Sigortası Yaptırmalı Mıdır?

Yabancı uyruklular için sağlık sigortası sadece ikamet tezkeresi başvurusunda bulunan kişiler için gereklidir. Türkiye’de bulunulacak süre içerisinde ani bir rahatsızlık ve kaza durumlarını kapsayacak Yurtiçi seyahat sağlık sigortası yaptırmak ikamet izni başvurusunda bulunulmasa bile yabancı uyruklu kişilere tavsiye edilmektedir. Baştan yapılan sağlık sigortalarında acil durumlarda ödendiğinde n çok daha aza maliyetler olduğu unutulmamalıdır.

 

İkamet Tezkeresi Başvurusunda Bulunacak Yabancı Uyruklu Kişilerin Sağlık Sigortası Süresi Ne Kadar Olmalıdır?

İkamet tezkeresi başvurusunda bulunacak olan yabancı uyruklu kişilerin yaptıracakları sağlık sigortasının poliçe süresi 1 yıllık olmalıdır.

 

Yabancı Uyruklular İçin Yapılacak Sağlık Sigortası Neleri Kapsamalıdır?

Yabancı uyruklu kişilere yapılacak olan özel sağlık sigorta poliçeleri 06.06.2014 tarihli ve 9 sayılı ikamet izni taleplerine yaptırılacak olan özel sağlık sigortalarına dair genelge de belirtilen asgari teminat yapısını karşılamalıdır. Asgari poliçe içeriği aşağıdaki tabloda gösterilmektedir;

Asgari Sigorta Poliçe İçeriği

 

Anlaşmalı

Anlaşmasız

 

Yıllık Asgari Limit

Katılım Payları

Yıllık Asgari Limit

Katılım Payları

Ayakta Tedavi

2000 TL

Sigortalı: %40

Firma : %60

2000 TL

Sigortalı: %40

Firma : %60

Yatarak Tedavi

Limitsiz

Sigortalı: %0

Firma : %100

20.000 TL

Sigortalı: %20

Firma : %80

 

Düzenlenecek olan poliçenin başvuru sahibinin talebi doğrultusunda daha geniş kapsamlı olarak yaptırılması mümkündür.

Poliçelerde, iş bu poliçe 06.06.2014 tarihli ve 9 sayılı ikamet izni taleplerinde yaptırılacak özel sağlık sigortasına ilişkin genelgede belirtilen asgari teminat yapısını karşılamaktadır, ibaresi yer almalıdır.

 

Sigorta Poliçeleri Hangi Dilde Olmalıdır?

Sigortacılık mevzuatı kapsamında sigortalıya verilmesi gereken belgelerin İngilizceleri de Türkçe basımı yapılan belgelere ek olarak verilmelidir. Ancak sözleşme hükümleri kapsamında ortaya çıkabilecek herhangi bir itilaf halinde Türkçe metin geçerli olacak ve bu durum keyfiyet metninde bildirilecektir.

 

Yurt Dışında Yapılan Sigortalar Türkiye’de Hangi Koşullarda Geçerli Olmaktadır?

14.06.2007 tarihli resmi gazetede yayınlanan 5684 sayılı sigortacılık kanununun yurtdışında yaptırılabilecek sigortalar, başlıklı 15. Maddesinin 1. Fıkrası; Türkiye’de yerleşik olan kişilerin, Türkiye’deki sigortalanabilir menfaatlerini, Türkiye’de bulunan sigorta şirketlerine ve Türkiye’de yaptırmak zorundadır, hükmü yer almaktadır. Buna göre ikamet izni başvurusunda bulunan kişiler Türkiye’de yerleşik kişi olarak kabul edilmekte ve bu kişiler ikamet izni başvurusunda bulunduklarında yaptıracakları özel sigortaların Türkiye’de kurulmuş ve ilgili branşta faaliyet izni bulunan sigorta şirketleri ile yurt dışında kurulmuş sigorta şirketlerinin Türkiye’deki teşkilatları tarafından onaylanması gerekmektedir. Bunun haricinde yurt dışında yaptırılmış olan poliçeler geçerli olmayacaktır.

 

Yatarak ve Ayakta Tedavi Teminatları Hangi Durumlar Kapsamaktadır?

Yatarak tedavi teminatları, cerrahi ve dahili yatışlar, kemoterapi, yoğun bakım, radyoterapi, küçük müdahale, diyaliz, koroner anjiografi giderlerini kapsamaktadır. Standart tek kişilik oda, yemek ve refakatçi gibi giderler bu teminattan karşılanabilir.

Ayakta tedavi; muayenehanelerde veya sağlık kuruluşlarında ayakta gerçekleştirilen doktor muayeneleri, doktor tarafından gerekli görülen reçeteli ilaçlar, teşhise yönelik olarak istenen laboratuar testleri, sarf malzemeleri, anjiografiler, tüm endoskopik uygulamalar, MR anjio, nükleer tıp ve algoloji uygulamaları, radyografik incelemeler, büyüklüğüne bakılmadan her türlü ben ve siğil alımı vb. Uygulamaları teminat limitleri dahilinde kapsamaktadır.

 

Yabancı Uyruklular İçin Yapılan Özel Sağlık Sigortaları Özel Muayenehanelerde Kullanılabilir Mi?

Ayakta tedavilerde özel muayenehane açmaya ehliyetli doktorlara ya da sağlık kurumlarına poliçede yazılı olan limitler dahilinde muayene ücretleri ödenmektedir.

 

Yabancı Uyruklu İkamet Sahiplerinin Her Sene Sağlık Sigortasını Yenilemeleri Gerekli Midir?

İkamet izni devam ettirecek olan kişilerin sağlık sigortalarını her sene yenilemeleri gerekmektedir.

 

Sigorta Poliçelerinde Fiyatlar Neye Göre Belirlenir?

Sigorta poliçelerinde fiyatlar genel olarak kişinin yaş aralığına göre belirlenmektedir.

 

Çocukların Sağlık Sigortası Kapsamı Yetişkinlerle Aynı Mıdır?

06.06.2014 tarihli ve 9 sayılı ikamet izni taleplerinde yapılacak olan özel sağlık sigortası poliçelerine ilişkin genelgeye göre belirtilen asgari teminatlarda çocuklar ve yetişkinler için teminat tutarları aynıdır.

 

Eşi Türk Vatandaşı Olan Kişiler Sağlık Sigortası Yaptırmalılar Mı?

Eşi Türk vatandaşı olan ve ikamet tezkeresi için başvuruda bulunan kişiler eğer eşlerinin SGK güvencesi var ise yabancı uyruklular için sağlık sigortası yaptırmalarına gerek yoktur. Eğer eşi SGK güvencesi altında değilse bu kişilerin de sağlık sigortası yaptırmaları gerekmektedir.

 

Nişanlısı Türk Vatandaşı Olan Kişiler Sağlık Sigortası Yaptırmalılar Mı?

Nişanlılık hali nişanlısı SGK güvencesi altında olsa bile aralarında resmi bir nikah olmadığı için yabancı uyruklu kişiyi kapsamamaktadır. Bu kişiler ikamet tezkeresi için başvuruda bulunacakları zaman sağlık sigortası yaptırmalıdırlar.

 

Hangi Yabancı Uyrukluların Sağlık Sigortası Yaptırması Zorunlu Değildir?

Eşi Türk vatandaşı olup SGK güvencesi altında olan yabancı uyruklu başvuru sahiplerinin sağlık sigortası yaptırması zorunlu değildir.

 

1 Yıllık İkamet Tezkeresi İçin Alınan Sağlık Sigortasında Ülkeden Daha Erken Ayrılmak Durumunda Kalınması Halinde Kullanılmayan Ayların Parası İade Edilir Mi?

Yabancılar ve uluslararası koruma kanunu uyarınca yabancı uyruklu kişilere düzenlenen poliçelerin iptal edilmesinde 06.06.2014 tarihli ve 9 sayılı ikamet izni taleplerinde yaptırılacak olan özel sağlık sigortalarına ilişkin genelge hükümleri uygulanacaktır. Sigortalı kişinin talebi ile poliçenin sonlandırılabilmesi için aşağıda yer alan koşulların gerçekleşmesi gerekmektedir;

 1. İkamet izninin emniyetten alınan yazıyla birlikte iptal edilmiş olması,
 2. İkamet izni süresini kapsayan yeni bir özel sağlık sigortası sözleşmesinin ilgili şirkete ibraz edilmesi halinde,
 3. 5510 sayılı Sosyal Sigorta ve Genel Sağlık Sigortası kanunu uyarınca Genel Sağlık Sigortası kapsamına dahil olunduğunu gösteren belgenin ibraz edilmesi hallerinde poliçe iptal edilmektedir. Aksi hallerde poliçe iptal edilmez.

Sigorta poliçesinin iptal edilmesi durumunda gün üzerinden prim iadesi yapılır ve ilgili sigorta şirketi 5 iş günü içerisinde Göç idaresine sigorta poliçesinin iptal edilmiş olduğunu bildirir.

 

Genel Sağlık Sigortası

Genel Sağlık Sigortasından Hangi Yabancı Uyruklu Kişiler Faydalanabilir?

Genel Sağlık Sigortasından karşılıklılık esası dikkate alınarak aşağıdaki şartları sağlamış olan yabancı uyruklu kişiler faydalanabilir;

 1. İkamet tezkeresi almış olanlar,
 2. Türkiye’deki yerleşim süresi kesintisiz olarak bir yılı geçmiş ve bu tarihten itibaren talepte bulunan yabancı ülkelerin vatandaşları,
 3. Yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan ve sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan kişiler, genel sağlık sigortasından faydalanabilirler.

 

Yabancı Uyruklu Kişilerin Genel sağlık Sigortası Yaptırması Zorunlu Mudur?

Yabancı uyruklu kişilerin genel sağlık sigortası yaptırmaları zorunlu değildir. Bu kişiler talep etmeleri durumunda genel sağlık sigortası kapsamına alınırlar.

 

Yabancı Uyruklu Kişiler Genel sağlık Sigortası Yaptırmak İçin Nereye Başvurmalıdırlar?

Yabancı uyruklu kişilerin genel sağlık sigortası yaptırmak için adreslerinin bulunduğu yere en yakın olan sosyal güvenlik il merkez müdürlüklerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

 

Genel Sağlık Sigortası Başvurularında Hangi Evraklar İstenmektedir?

Yabancı uyruklu kişilerin genel sağlık sigortası başvurularında aşağıda yer alan evrakları beyan etmeleri gerekmektedir;

 1. İkamet izin belgesi,
 2. Taahütname formu,
 3. İlgili yabancı ülkenin sosyal güvenlik kurumundan veya çalışma ateşeliğinden alınmış genel sağlık sigortası uygulaması açısından başvuru sahibinin sosyal güvenlik durumunu gösteren yazının aslı ya da fotokopisi.

 

Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Olan Yabancı Uyruklu Kişiler Hangi Sağlık Hizmetlerinden Yararlanabilir?

Yabancı uyruklu kişiler, genel sağlık sigortalısı ya da genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sigortalı olduğu tarihten önce mevcut olan kronik rahatsızlıkları haricinde diğer tüm hastalıklarının tedavisi genel sağlık sigortası kapsamında karşılanır.  

 

Genel sağlık Sigortası Kapsamında Olan Yabancı Uyrukluların Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişiler de Sağlık Hizmetlerinden Faydalanabilir Mi?

Yabancı uyruklu kişilerden genel sağlık sigortası kapsamında olanların, yurt dışında eğitim görenler hariç olmak kaydıyla, yurt içinde ikamet eden, Türkiye’den ya da başka bir ülke mevzuatında sigortalı olmayan;

 1. 18 yaşını doldurmamış çocukları,
 2. Eşleri,
 3. Lise ve dengi öğrenim görmesi durumunda 20 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları,
 4. Yaşına bakılmadan malül olduğu tespit edilmiş evli olmayan çocukları,
 5. Yükseköğrenim görmesi durumunda 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları,
 6. Geçiminin yabancı uyruklu kişi tarafından sağlandığı kurum tarafından belirlenmiş kriterler doğrultusunda tespit edilen anne ve babası, sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler.

 

Yabancı Uyruklu Kişilerin Genel Sağlık Sigortaları Nasıl Sonlandırılabilir?

Genel sağlık sigortası kapsamında olan yabancı uyruklu kişilerin sigortaları;

 1. İkamet izinlerinin sona ermesi durumunda,
 2. Yabancı bir ülke mevzuatına göre sigortalı olmaları halinde,
 3. Başka bir bağlamda genel sağlık sigortalısı sayılmaları durumunda,
 4. Genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayıldıkları tarih itibariyle, sonlandırılacaktır.

 

Kimler Genel Sağlık Sigortasından Yararlanamaz?

Türkiye’de 1 yıldan daha kısa sürede ikamet eden yabancı uyruklu vatandaşların genel sağlık sigortasından yararlanmaları mümkün olmamaktadır.

 

Uluslararası Koruma Başvurusu ya da Statüsü Sahibi Olan ve Vatansız Olarak Nitelenen Kişiler Nasıl Genel Sağlık Sigortalısı Olabilirler?

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce, uluslararası koruma başvurusu bulunan ya da bu statüye sahip olan ve vatansız olarak tanınan kişiler, işlemin gerçekleştiği tarihten itibaren herhangi bir sağlık güvencesi olmayan ve ödeme gücü bulunmayanlar 1 ay içerisinde durumlarını bildirmeleri halinde genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilirler. Bu kişilerin genel sağlık sigortası primleri ilgili kurumlar tarafından ödenmektedir.

 

Yabancı Uyruklu Olan Öğrenciler Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Girer Mi?

Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin 1 yıllık ikamet etme şartı aranmadan öğrenim kurumlarına ilk kayıt tarihlerinden itibaren üç ay süresi içerisinde talepte bulunmaları durumunda genel sağlık sigortaları yapılmaktadır. Bu süre içerisinde talepte bulunmayan öğrencilere öğrenimleri süresince genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmamaktadır.

 

Yabancı Uyruklu Olan Kişilerin Ödemeleri Gereken Genel Sağlık Sigortası Prim oranı Nedir?

Yabancı uyruklu kişilerin ödemeleri gereken genel sağlık sigortası prim oranı asgari ücretin % 24’ü kadardır.

 

Yabancı Uyruklu Olan Öğrencilerin Ödemeleri gereken Genel Sağlık Sigortası Prim Oranı Nedir?

Yabancı uyruklu öğrencilerin ödemeleri gereken genel sağlık sigortası prim oranı asgari ücretin 4’üdür. Bu bağlamda genel sağlık sigortalısı sayılacak olan öğrencilerin bir öğretim dönemine dair genel sağlık sigortası primlerinin tamamı tescil tarihinden itibaren 1 ay süresi içerisinde ödenecektir. Asgari ücrette meydana gelebilecek değişiklikler sebebiyle oluşan prim farkları, değişikliğin uygulamaya geçtiği ayın sonuna kadar ilgili kuruma ödenmelidir. Her Ocak ayında asgari ücret değişikliği yapıldığından öğrencilerin bu zaman diliminde ödemeleri gereken prim tutarlarını takip etmeleri gerekmektedir. Öğrenciler için bir senelik tescil yapılmakta ve bir yıllık prim tutarının ödenmesi gereklidir.

 

18 Yaşından Küçük Olan Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası Ne Zaman Başlatılmaktadır?

18 yaşından küçük olan öğrencilerin genel sağlık sigortası tescilleri , yabancı uyruklu öğrencileri getiren kamu idareleri, kanunla kurulmuş olan kurum ve kuruluşlar ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında yapılmış protokoller çerçevesinde yürütülür. Bunun  yanı sıra, yabancı uyruklu öğrencilerden gerek 18 yaş altında gerekse diğer öğrencilerin tescil işlemlerine dair talepler velileri, vasileri veya Türkiye’ye getiren kurum ve kuruluşlar tarafından yerine getirilebilir.

 

Yabancı Uyruklu Olan Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortaları Nasıl Sonlandırılır?

Yabancı uyruklu olan öğrencilerin genel sağlık sigortalı olmaları, öğrenimlerinin sona ermesi halinde ve genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi ya da başka bir kapsamda genel sağlık sigortalısı sayılmaları halinde, o tarihten itibaren sona erecektir.

 

Türkiye de Yabancılar için sağlık sigortası

Ülkemizde yabancı uyruklu olan vatandaşların, çalışma ve oturma izni almak adına yaptırmaları gereken genel sağlık sigortası ve bulunması gereken teminatlarla, limitleri aşağıda verilmektedir. Teminatlar 3 şekilde oluşmaktadır ve bunlar;

 1. Yatarak tedavi teminatı
 2. Ayakta tedavi teminatı
 3. Yardımcı tıbbi tedavi teminatı olmaktadır.

Türkiye’de ikamet etmek ve uzun süreli olarak kalmak isteyenler için yeni yasa değişikliği ile sağlık sigortası yaptırma zorunluluğu getirilmiştir. Yabancılar ve uluslararası koruma konunu olarak 2014 Nisan ayında yürürlüğe giren yasa ile yabancı uyruklu kişilerin sağlık sigortası yaptırmaları zorunlu olarak yaptırılmaktadır. Sağlık sigortası için acenteler bu konuda destek vermekte ve gerekli olan belgeler ile yaptırımlar hakkında, desteklerini sunarak yabancıların sağlık sigortasına sahip olmalarını sağlamaktadır.

 

Çalışan Yabancı Uyruklu Vatandaşlar

Ülkemizde sigorta ile çalışan yabancıların ekstra bir işlem yapmalarına gerek olmamaktadır. Çalışanların diğer Türk vatandaşları ile aynı şartlarda olması ile sigorta kapsamında değer görmektedirler. Bir yıl içinde en az 30 sigorta günlerinin olması ile kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocukları da bu sigorta kapsamından yararlanmaktadır. Gelir testi yapılmayan yabancı uyruklu vatandaşlar için ödemek zorunda oldukları sağlık sigortası pirimi asgari ücretin iki katı üzerinden hesaplanmaktadır. Türkiye içinde olan yabancılar, isteğe bağlı olarak kendi sağlık sigortalarını ödemeyebilmektedir. Kendi seçtikleri sağlık sigortaları ile genel sağlık sigortası primlerini de ödemekte ve diğer vatandaşlar gibi sigorta kapsamından yarar elde etmektedirler. Ödenen sağlık primleri ile hem yardımları almakta hem de ileride emekli olmak için gerekli işlemleri de yapmış olmaktadır. İsteğe bağlı olarak sağlık sigortası primi ödeyen yabancılar, eş ve çocukları olmak üzere sağlık sigortasından yardım talep etme hakkına da sahip olmaktadır.

 

Uzun Süreli İkamet Eden Yabancılar

Arazi ve ev satın almak amacı ile çalışmadan sadece ülkemizde konaklayan yabancılar için sağlık sigortası yaptırmaları zorunlu olmakta ve bu işlemler için acenteler ile gerekli süreci sorunsuz olarak işleme sokabilmektedirler. Son yıllarda sayıları hızla artan yabancı nüfusumuz ile bu yeni yasal zorunluluk ile devletin sağlık sigortası kapsamında olmaları ve özel kuruluşlar ile de bu işlemleri yapmaları söz konusu olabilmektedir. En az 1 yıl ikamet edenlerin bu zorunlulukları 2014 yılının Nisan ayından bu yana yasal olarak uygulanmaktadır. Gelir testi yapılmadan başvurulan işlemlerde sosyal dayanışma ve yardımlaşma başvurusu yapmakta gereksizdir. Bir yılı geçen ikametler için yılın sonundaki ilk ay içinde sağlık sigortası alma zorunluluğu bulunmaktadır. Sağlık sigortası kapsamında yabancı kişiler ve bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocuklarının eğer kronik hastalıkları varsa, devlet bu hastalıklarının giderlerine destek olmamaktadır. Çalışma ve oturma süreçlerine ilişkin olarak son düzenlemeye göre yabancı uyruklu vatandaşların sağlık sigortalarına başvurmaları ve beyanları ile işlemlerini eksiksiz olarak yapmaları söz konusu olmaktadır. Yıllık oturumlar süresinde öğrenci veya diğer bireylerin yıllık olarak sağlık sigortalarını yapmaları ve her yıl içinde yenilemeleri zorunludur. Sağlık sigortası ile acil durumlar da ve gerekli olan koşullar da yabancılara sağlık sigortası kapsamında destek olunmakta ve ülkemizdeki sağlık hizmetlerinden yararlanmaktadırlar. Kendi ülkelerinden aldıkları sağlık sigortalarının ülkemizde geçerliliği sigorta acentelerinin desteği ile yasal yerel düzenlemelerin yapılması ile geçerlilik kazanmakta ve yabancı uyruklu vatandaşların sağlık kapsamında güvenlilikleri de koruma altına alınmaktadır. Sağlık sigortası sunan kurumlar için bağlı oldukları kurumlarda tedavi olmak tüm masrafları ile acentelere ait olmakta ve sağlık politikasında yabancılarında Türk vatandaşlar gibi hakları söz konusu olmaktadır.

 

 

TRA Pasaport