TRA, Travel Residence Agency.
ÇÖZÜM SUNAN ORTAK HÜKÜMETLER
ÜCRETSİZ TELEFON DESTEĞİ İÇİN:

TÖMER

1984 yılında yabancı uyruklu kişilere Türkçe öğretmek amacıyla, dünyanın önde gelen dil ve kültür merkezleri örnek alınarak Ankara Üniversitesi bünyesinde Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) kurulmuştur. Açık ismi kuruluşunda Türkçe Öğretim Merkezi olan TÖMER’in ismi 2001 yılında Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi ve son olarak 2011 yılında Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak değişmiştir.

1980’lerde Türkçeyi yabancı dil olarak öğreten ilk ve tek kurum olarak faaliyetine başlayan TÖMER, 1989 – 1990 öğretim yılı itibariyle İngilizce, Almanca ve Fransızca öğretimine de başlamıştır. Daha sonraki yıllarda pek çok yabancı dille beraber Avrasya Türkçeleri de öğretilmeye başlanmış, dil alanında yapılan bu çalışmalarla TÖMER bilimsel tabanlı dil merkezi kimliğini kazanmıştır. TÖMER’in bu kimliği kazanması yabancı dil öğretiminde uygulanmak üzere yeni yöntem ve teknikler geliştirebilmesine olanak vermiştir.

1989 yılından itibaren Türkçe dilinden başka dillerin de öğretimine başlayan TÖMER günümüzde Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, Portekizce, İspanyolca, Rusça, İtalyanca, Çağdaş Yunanca, Japonca, Boşnakça, Bulgarca, Hırvatça, Sırpça, Arapça, Çince, Korece, Lehçe, Farsça dilleri ve Osmanlı Türkçesi dilleri eğitimi vermektedir.

Ankara Üniversitesinin tescilli markası olan TÖMER, Türkiye’nin yaratmış olduğu en önemli değerlerden bir tanesidir. 1984 yılında kurulan bu köklü kurum Türkiye’de ana dili öğretmeyi amaç edinmiş ve bugün yurt genelinde 9 şube, 1 birim ve yurt dışında kurulmuş olan 1 birimiyle hizmetlerini sürdürmektedir.

TÖMER’in kuruluşundan bugüne kadar 169 farklı ülkeden gelen binlerce yabancı uyruklu öğrenciye Türkçe öğretilmiştir. TÖMER’de Türkçe öğrenen bu öğrencilerin büyük bir bölümü kendi ülkelerinde önemli görevlerde yer almaktadır.  Türkçenin yanında diğer yabancı dilleri de başarıyla öğreten TÖMER Türkiye’deki yabancı dil alanında katkı sunmaktadır. Günümüzde Türkiye’de en fazla yabancı dili öğreten kurum TÖMER’dir. TÖMER Avrupa konseyinden 2004 yılında yetişkinler için Avrupa Dil Portfolyosu alma yetkisini kazanmıştır ve Türkiye’den bu yetkiyi kazanan ilk ve tek dil merkezidir. Bunun yanında TÖMER Avrupa’da bulunan dil öğretimi ve araştırma merkezleri, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ile ortaklaşa Avrupa Birliği Projeleri hayata geçirmektedir. TÖMER’in bu alandaki tecrübeleri bilimsel çalışmalara da dayanak oluşturmakta ve TÖMER çalışanları deneyimlerini bu projelere aktarmaktadır.

Yurt içinde yeni şubeler açmayı hedefleyen kurumun ana hedefi Türkçeyi daha geniş kitlelere öğretmektir. Ayrıca yurt dışındaki temsilcilikleri aracılığıyla Türkçenin yabancı dil olarak öğretimini uzman bir kadroyla yaygınlaştırmak hedeflenmektedir.

 

 

TÖMER’in amacı aşağıdaki maddelerde sıralanmaktadır;

 1. Yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi ve yabancı dilleri öğretmek, dil öğrenme faaliyetlerine destek sağlamak üzere Türkiyeyi ve Türk kültürünü tanıtmak ve bu amaç doğrultusunda çıkarılan mevzuat hükümlerine göre yeni şubeler açmak,
 2. Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi hususunda uygulamalar ve araştırmalar yapmak, programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu hususa dair yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurumlar ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütmek,
 3. Türkçeyi ve yabancı dilleri öğretmek, yabancılara Türkiyeyi ve Türk kültürünü tanıtmak için yurt içinde ve yurt dışında geziler tertip etmek, öğretim elemanlarına ve öğrencilere ödüller vermek, dil öğrenimini teşvik edebilmek amacıyla öğrencilere burs imkanı sağlamak,
 4. Uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili kamu kurumları ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşları ve Türkiye’de bulunan üniversitelerin ilgili birimleri ile beraber Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi hususunda çalışmalar yaparak ortak eğitim – öğretim, uygulama, araştırma ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,
 5. Türkçenin ve yabancı dillerin öğretimine dair araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, yapılan araştırmaları duyurmak amacıyla seminer, kurs ve toplantı düzenlemek,
 6. Türkçe ve yabancı dil öğretimi hususundaki gelişmeleri yakından izlemek amacıyla yurt içinde ve yurt dışında çeşitli seminer, çalıştay ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bu türden çalışmalara katılmak,
 7. Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencisi olan kişilere ve Türkiye’deki üniversitelerin Türk Dili, dil bilimi ve yabancı diller son sınıf olan öğrencilerine ve mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik olarak uygulama programları düzenlemek, gerekli olduğu hallerde bu çalışmalara dair sertifikalar vermek,
 8. Türkçe ve yabancı dil öğretimine yönelik olarak öğretim araçlarını hazırlamak; dergi, kitap, rapor, bülten, proje, broşür yayınlamak, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışındaki çeşitli fuarlara katılarak tanıtım masaları açmak,
 9. Türkçe ve yabancı dil öğretimini yaygınlaştırabilmek için uzaktan eğitim programlarını ve sınavlarını hazırlamak, bunları yurt içinde ve yurt dışında uygulamak, yurt dışında bulunan çeşitli üniversite ve dil merkezleriyle iş birliği geliştirerek öğrenci ve öğretim elemanı değişimini ve eğitim araçlarının paylaşımını sağlamak,
 10. Yurt dışında yaşayan ve/veya ülkeye dönmüş olan Türk çocuklarına ve yetişkinlere Türkçe öğretmek,
 11. Türkçe ve yabancı dil öğretiminin verimli bir hale getirilebilmesi için bu dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yürütmek,
 12. Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının ve yetişkinlerin içinde yaşamış oldukları topluma uyum sağlayabilmeleri, işlerinde ve okullarında başarılı olabilmeleri için bu kişilere yaşamakta oldukları ülkenin dilini öğretmek,
 13. Kurumların ve kuruluşların istekleri çerçevesinde dil sınavları düzenlemek,
 14. Bilimsel çalışmalara destek vererek, kurum ve kuruluşların isteklerini karşılamak amacıyla çeşitli dillerde çeviri işlemleri yapmak,
 15. Türkçe ve yabancı dil öğretimiyle ilgili projeler geliştirmek, bu alanda hazırlanmış olan ulusal ve uluslararası projelere ortaklık etmek,
 16. İlk ve orta öğretim düzeyinde olan öğrencilerin yabancı dillerini geliştirmeye yönelik olarak sosyal ve kültürel destekli kurslar açmak,
 17. TÖMER’de Türkçe öğrenmiş olan yabancı uyruklu öğrencilerin Türk öğrencilerle tanışmasını ve kaynaşmasını sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, konuşma kulübü, koro, gösteri gibi çeşitli çalışma grupları oluşturmak.

 

TÖMER Çalışmalarını Nasıl Yürütür?

TÖMER bir merkezden idare edilen ve merkeze bağlı olan şubeleri olan bir kurumdur ve çalışmalarını bu merkez ve merkeze bağlı şubeler aracılığıyla yürütmektedir. TÖMER’de müdür, birim sorumluları, yönetim kurulu, danışma kurulu gibi birimler bulunur. Müdür rektör tarafından Üniversitenin öğretim üyeleri arasından üç yıl süresince görevlendirilir. Süresi sona eren müdürler yeniden görev alabilirler. TÖMER’de birimler öğrenci sayısına göre oluşturulur.

 

TÖMER’de kurslar genel ve özel amaçlı kurslar olarak düzenlenmektedir.

Genel amaçlı olarak düzenlenen yabancı dil kursları;

Normal Kurslar

2’şer aylık toplam 48 saatlik kurlar halinde,

Yoğun Kurslar

1’er aylık toplam 40 saatlik kurlar halinde düzenlenmektedir.

Genel Amaçlı olarak düzenlenen Türkçe Kursları;

Normal Kurslar

2 aylık toplam 96 saatlik kurlar halinde,

Yoğun Kurslar

1 aylık toplam 80 saatlik kurlar halinde düzenlenmektedir.

Dillere Göre Kur Sayıları

 

 

 

 

Kurslar

Temel

Orta

Yüksek

Toplam Kur

Türkçe

4

4

4

12

İspanyolca

4

4

4

12

Almanca

6

4

4

14

İngilizce

3

6

3

12

İtalyanca

4

6

2

12

Fransızca

4

6

4

14

Bulgarca

5

4

3

12

Rusça

6

3

3

12

Japonca

8

4

2

14

Arapça, Çince

6

4

2

12

Farsça

6

4

2

12

 

TÖMER’de Düzenlenen Özel Amaçlı Kurslar

 1. Hızlı Okuma,
 2. Diksiyon ve Hitabet,
 3. Çeviri,
 4. Yaratıcı Yazarlık,
 5. Dil Öğretiminde Drama,
 6. Yabancı Dil Sınavına (YDS) Hazırlık,
 7. Konuşma,
 8. Üniversitelerin Hazırlık Atlama Sınavına Hazırlık,
 9. TOEFL Sınavına Hazırlık

Özel amaçlı dil kurslarının hangileri olacağı, bu kursların süresi ve dönemleri, haftalık ve aylık toplam saatleri TÖMER yönetim kurulu kararıyla belirlenmektedir.

Genel ve özel amaçlı kursların süreleri ve toplam ders saatleri, gelen talepler doğrultusunda ya da gerekli görülen durumlarda geçici olarak farklılıklar gösterebilir.

Kurslar genel olarak Eylül – Haziran ayları arasında her yıl belirlenmiş olan akademik takvime bağlı olarak yapılmaktadır. Temmuz – Ağustos aylarında ise yaz kursları düzenlenmektedir.

Kursun ücretleri ve bu kurs ücretlerine uygulanabilecek olan indirimler TÖMER Yönetim Kurulu tarafından her yıl için yeniden belirlenir ve Ankara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından onaylanır.

 

Tömer Kurslarına katılım koşulları için bilmeniz gereken ve daha fazlası için sizler için hazırladığımız sayfamızda bulabilirsiniz.

 1. TÖMER kurslarına kayıt yaptırmadan önce seviye belirleme sınavına girilmektedir. Seviye belirleme sınavları haftanın her günü 09:00 ile 16:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Öğrenci işleri hafta içi her gün 08:30 – 20:00, hafta sonu ise 08:30 – 17:30 saatleri arasında çalışmaktadır.
 2. Seviye belirleme sınavı (Türkçe Kursları haricinde) ücretlidir ve bu ücret kayıt esnasında kurs ücretinden düşülmektedir. Kursa kayıt yaptırmayan kişilere seviye belirleme ücreti iade edilmemektedir.
 3. Seviye belirleme sınav sonuçları 4 ay süresince geçerlidir. Seviye belirleme sınavı sonucuna rağmen kurs eğitmeni, gerekli görmesi durumunda kursiyerin kurunu ilgili birim sorumlularının onayını alarak kurun ilk haftası içinde değiştirebilir.
 4. Kurs ücretleri Türk Lirası olarak alınmaktadır. TÖMER’den kaynaklanacak sebeplerle açılmamış olan sınıflara yapılan kayıt ücretleri iade edilmektedir.
 5. TÖMER’deki indirimlerden yararlanabilmek için gerekli olan kimlik belgelerinin kayıt sırasında gösterilmesi ve ilgili tutanağın, kimlik belgesinin fotokopisi eklenerek imzalanması gereklidir.
 6. Kayıt dondurma işlemi geçerli bir mazeret gösterilmesi halinde, sınıf değiştirme ise imkanlar dahilinde kayıt olunan kurun ilk haftasında yapılabilir. Daha sonra yapılacak bu ve benzeri başvurular kabul edilmemekte ve devam edilmeyen kurs dönemi için ücret iadesi yapılmamaktadır.
 7. TÖMER’de kurslar yılın 12 ayında, haftanın 7 günü 09:00 – 21:00 saatleri arasında, dini ve resmi bayram tatilleri dışında devam etmektedir. TÖMER’den kaynaklı olarak iptal edilen kurs saatleri telafi edilmektedir.
 8. Kayıt dondurma en fazla 1 sene için geçerli olmaktadır. Bu süre içerisinde kurs ücretlerine zaman gelmesi durumunda kursiyerlerden ücret farkı alınacaktır. TÖMER’den kaynaklı olarak gerçekleştirilen kayıt dondurma işlemlerinde zamlı ücret istenmemektedir. 4 aydan daha fazla kayıt dondurma işlemlerinde yeniden kayıt için ücretsiz olarak seviye belirleme sınavı yapılmaktadır.
 9. Kursiyerler ücretini ödemiş oldukları kurs dönemi için, o dönemin ilk haftası içerisinde haklarını başka birisine, aynı yada farklı bir dil için devredebilirler ve devrettikleri kişi, devam edeceği kurun tespit edilebilmesi için seviye tespit sınavına alınmaktadır.
 10. Bir sınıfın açılabilmesi için TÖMER yönetim kurulu tarafından kurslar için belirlenmiş en az kursiyer sayısına ulaşılmış olması gerekmektedir. İngilizce ve özel amaçlı Türkçe kurslarında en az 7, diğer diller ve özel amaçlı yabancı dil kurslarında en az 5 kişi ile sınıf açılabilir. Grup olarak yapılan başvurularda, birer ya da ikişer aylık dönemler olmak üzere gün ve saatleri kendilerine özgü yoğunlukta olmak kaydıyla özel sınıflar açılabilmektedir. Sınıfların devam etmesi veya kapanması, ders saatleri ve ders öğretmenlerinin değişmesi yetkileri şube birim sorumlularına aittir.
 11. Kursların sınavsız olarak ara kurlarında kurs eğitmenleri, bu kur süresince öğrencinin 5 temel dil becerisi açısından gözlenip performans değerlendirmesi ile bir üst kura geçmesine ya da aynı kuru tekrar etmesine karar vermektedir. Sınavlı ara kurlar ile sertifika ve diploma kurlarında ise her bir kurun son dört saatinde, 5 beceriden oluşan kur bitirme sınavı yapılmaktadır. Tüm becerilerden başarılı olan öğrenciler bir üst kura geçerler. Bir beceriden başarısız olan öğrenci tek ders sınavına alınmaktadır. Diploma sınavında tek ders sınavı bulunamamaktadır. Kur sonunda başarısız olan öğrenciler bir üst kura geçmek için aynı kuru, kurs ücretini ödemek kaydıyla tekrar etmek zorundadırlar. Kur sınavında bütün becerilerden geçebilmek için aşağıda belirtilmiş olan minimum puanların alınmış olması gereklidir:

 

Düzlemler

En Yüksek Not

En Düşük Not

Okuma

25

15

Dinleme

25

15

Karşılıklı Konuşma

15

9

Yazılı Anlatım

25

15

Sözlü Anlatım

10

6

 

 1. Derslere 7/8 oranında devam etme zorunluluğu bulunmaktadır. Geçerli mazereti olmadan devamsızlık oranını aşmış olan öğrenciler kur bitiminde sınava alınmazlar ve o kurdan başarısız olmuş sayılırlar. Kursa devam edilmeyen gün ve saatler için kurs iadesi yapılmamaktadır.
 2. Temel ve orta kurları bitirmiş olan öğrenciler TÖMER müdürü tarafından onaylanmış olan sertifika, yüksek kuru bitirmiş olan öğrenciler ise Ankara Üniversitesi rektörü tarafından onaylanmış olan diploma almaktadırlar.

TÖMER kurslarına kayıt yaptırmış olan öğrenciler yukarıdaki tüm maddeleri kabul etmiş olarak işlem görmektedirler.

 

TÖMER tarafından kurs düzenlemiş oldukları diller başta olmak üzere Türkçe ve yabancı dillerde çeşitli düzeylerde ve düzlemlerde dil sınavları uygulanabilir. TÖMER’de uygulanan sınavlar, türleri ve bu sınavlarda başarılı olan kişilere verilen belgeler aşağıda gibidir:

 

TÖMER, kurslarını açtığı diller başta olmak kaydıyla Türkçe ve yabancı dillerde çeşitli düzeylerde ve düzlemlerde dil sınavları uygulayabilir. TÖMER’de uygulanmakta olan sınavlar, türleri ve bu sınavlarda başarılı olanlara verilen belgeler şöyledir:

Sınav Türü

Tanım

Verilen Belge

Seviye Belirleme Sınavı

Kişinin dil seviyesinin belirlendiği 100 ya da 120 soruluk testten oluşmakta olan sınav

Dil seviyesini belirten yazı

Kur Atlama Sınavı

Bir üst kura geçilen ve dört temel beceriyi ölçen sınav

Kursa katılım belgesi

Sertifika Sınavı

Temel ve orta kurların sonunda yapılan ve dört temel beceriyi ölçen sınav

Sertifika

Diploma Sınavı

Yüksek kurların sonunda yapılan ve dört temel beceriyi ölçen sınav

Diploma

Dışarıdan Sertifika ve Diploma Sınavı

TÖMER'de kursa katılmayıp bildiği dili ölçmek isteyenler için düzenlenen ve dört temel beceriyi ölçen sınav

Sertifika ve Diploma

Uzaktan Türkçe Sınavı

Bilgisayar tabanlı Türkçe dilbilgisini ölçen sınav

UTS diploması

 

TRA Pasaport