TRA, Turkey Residence Agency.
ÇÖZÜM SUNAN ORTAK HÜKÜMETLER
ÜCRETSİZ TELEFON DESTEĞİ İÇİN:
GÖÇ İDARESİ ONLİNE RANDEVU İÇİN TIKLAYINIZ:

Göç İdaresi

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 14.03.2013 tarihinde kurulmuştur. Kısaca GİGEM olarak anılan kurum Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ismiyle de bilinmektedir. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 04.04.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma kanunu kapsamında kurulmuş ve kanunun yürürlüğe girdiği tarihte resmi olarak faaliyetlerine başlamıştır. İçişleri Bakanlığına bağlı olan Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün kuruluşu 6458 sayılı kanunun 1. Maddesinde belirtilmektedir. İlgili kanunla birlikte Yabancılar Şube Müdürlüğü olarak faaliyet gösteren kurumun tüm yetki ve sorumlulukları Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne devredilmiş ve kurumun işleyişi uluslararası standartlara uygun hale getirilmiştir.

Uluslararası bir niteliğe sahip olan göç hareketlerinin, sadece göç alan devletleri değil, küreselleşme doğrultusunda tüm coğrafyadaki siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel boyutlarıyla gündemin ilk sıralarında yer almasından ötürü kurulan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, toplumlar üzerindeki ciddi etkilerinden ötürü insan hareketlerinin uluslararası ilişkiler ve politikanın temel belirleyicisi olması noktasından hareket etmektedir. Önemli geçiş güzergahlarından bir tanesi olan Türkiye’nin söz konusu olan nüfus hareketlerinin odağında bulunan ülkelerden bir tanesidir. Türkiye’ye son yıllarda gelen yabancıların sayılarında ciddi bir artış gözlenmektedir. Bir yıl içerisinde Türkiye’ye giriş çıkış yapan yabancı sayısı 30 milyonun üzerindedir ve bu yabancılardan 400 bini Türkiye’de ikamet etmektedir. Göç hareketleri bakımından Türkiye’nin geçiş ülkesi konumu son yıllarda değişime uğrayarak Türkiye’ye göç konusunda hedef ülke haline gelmiştir. Bu bağlamda göç sorunlarının etkin yönetilmesi bakımından, dünyadaki örneklerini gibi görev alanına yönelik strateji geliştiren ve güncel politikalar üreten bunları uygulayan, insan hakları odaklı, nitelikli personeller ve güçlü bir alt yapıyla donanmış yetkin bir kurumun varlığı kaçınılmaz olmuştur.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, etkin bir iltica ve göç yönetimini sağlam bir zemine oturtmak suretiyle göçmenlerin ve uluslararası koruma arayan yabancı uyruklu kişilerin teminatı konumundadır. Bu kanunla birlikte Türkiye’de göçmen ve mülteci haklarının yasal çerçevesi uluslararası standartlara uygun bir konuma gelmiştir. Bu kanunla beraber kurulan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 81 ilde ve 148 ilçede ve yurt dışında teşkilatlanma hedefindedir.

Sivil bir yapılanmaya sahip olan Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün kurulmasındaki amaç; kurumun ilgi alanına giren tüm çalışmalarda uzman kişilerin, yenilenmeye ve uluslararası işbirliğine açık, güncel bilgileri ve gelişmeleri yakından takip eden; kısaca süreçlerin tüm dinamik yapısına ayak uyduran mekanizmalar tarafından yönetilmesini sağlamaktır.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, sınırlarda oluşabilecek mülteci birikmelerini önleme, mülteci dağılımlarını koordineli bir şekilde düzenleme, barınak ve yiyecek temin etme gibi konular üzerinde etkin olmanın yanı sıra, yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’deki hemen tüm işlemlerini düzenleyen kurum olarak da faaliyetlerini sürdürmektedir.

İl Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, göç alanına dair politika ve stratejileri uygulamak, bu konularla alakalı olan kurumlar ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’ye giriş, Türkiye’de kalış, Türkiye’den çıkış ve sınır dışı edilmeleri, geçici koruma, uluslararası koruma ve insan ticareti mağdurlarının korunmasına yönelik işleri ve işlemleri yürütmek üzere faaliyet göstermektedir.

Uluslararası koruma başvurusunda bulunan, insan ticareti mağduru olan ve Türkiye’de uyum sağlamaya çalışan yabancı uyruklu kişiler başta olmak üzere tüm yabancıların iş ve işlemlerini insan odaklı politikalar geliştirerek çözmeye çalışan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, gelecek hedeflerinde Türkiye’de etkin bir göç yönetim sistemi kurmak ve uygulamak, uluslararası alanda göç politikalarının oluşmasına katkı sağlamak politikasını yürütmektedir. Bu politikalar doğrultusunda yabancıların ikamet işlemlerinde yetkin bir kurum haline dönüşmüştür.

 

Göç İdaresi Randevusu için online randevu talebi oluşturabilir veya çağrı merkezimizi arayarak sormak istediğiniz soru ve sorunlarınıza cevaplar bulabilirsiniz. İletişim: 0850 885 3005 çağrı merkezimizi arayabilirsiniz.

 

 

 1. Yabancı uyruklu kişiler tarafından bedeli karşılanamayan acil ve temek sağlık hizmetleri ücretsiz olarak verilmektedir.
 2. Yabancı uyruklu kişilere; yakınlarına, yasal temsilciye, notere ve avukata erişme ve bunlarla görüşme gerçekleştirebilme, bunun yanında telefon hizmetlerine erişme imkanı sağlanmaktadır.
 3. Yabancı uyruklu kişilere; ziyaretçileri, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği görevlisi, vatandaşı olduğu ülkenin konsolosluk yetkilisi ile görüşebilme imkanı sağlanmaktadır.
 4. Çocukların eğitim ve öğretimden yararlandırılmaları hususunda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerekli tedbirler alınmaktadır.
 5. Çocukların yüksek yararı gözetilerek, aileler ve refakatsiz çocuklar ayrı yerlerde barındırılmaktadır.

Göç alanında uzman olan sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Genel Müdürlüğün izni doğrultusunda geri gönderme merkezlerini ziyaret edebilirler.

Kabul ve barınma merkezlerinde;

Başvuru sahipleri ya da uluslararası koruma statüsü sahibi olan kişilerin barınma, sağlık, iaşe, sosyal ve diğer ihtiyaçları karşılanmaktadır. Merkezlerde özel ihtiyaç sahiplerinin barındırılması hususu önceliklidir. Kabul ve barınma merkezi dışında ikamet eden başvuru sahipleri ya da uluslararası koruma statüsü sahibi kişiler ve aile üyeleri bu merkezlerde sunulan hizmetlerden yararlandırılabilir. İmkanlar çerçevesinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bu merkezlerde kalan ailelerin bütünlüğünü korumaktadır.

 

Göç İdaresi üzerinden aşağıdaki işlemler yürütülebilir;

 1. Vize işlemleri,
 2. İkamet işlemleri,
 3. Vatansızlar ile ilgili işlemler,
 4. Düzensiz göçle mücadele,
 5. Sınır dışı etme,
 6. Uluslararası koruma,
 7. Geçici koruma,
 8. İnsan ticaretiyle mücadele,
 9. Yabancı uyrukluların Türkiye ile uyum süreçleri,
 10. Göç projeleri,
 11. Yabancı kimlik numarası,
 12. Menşe ülke bilgisi.

 

Merkez

 1. Uluslararası Koruma Dairesi Başkanlığı
 2. Yabancılar Dairesi Başkanlığı
 3. İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Dairesi Başkanlığı
 4. Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı
 5. Göç Politika ve Projeleri Dairesi Başkanlığı
 6. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
 7. Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
 8. Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
 9. Destek Hizmetleri
 10. Hukuk Müşavirliği
 11. İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı
 12. Eğitim Dairesi Başkanlığı

Taşra

 1. İl Göç İdaresi Müdürlükleri

Yurtdışı

 1. Göç Müşavirlikleri
 2. Göç Ateşelikleri

 

Göç idaresi üzerinden Türkiye’deki vize işlemleriyle ilgili;

 1. Vize muafiyeti,
 2. Vize verilmeyecek yabancılar,
 3. Vizenin iptali,
 4. Sınır kapılarında verilen vizeler,
 5. Hava limanı transit vizeleri,
 6. Vize başvurusu hakkında bilgi,
 7. Türkiye’nin vize uyguladığı ve uygulamadığı ülkeler,
 8. Vize harç miktarları,gibi konularda bilgi edinebilirsiniz.

 

Yabancı uyruklu kişilerin ikamet işlemlerine dair tüm bilgiler Göç idaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmektedir. Buna göre Göç İdaresi üzerinden;

 1. İkamet izni hakkında genel bilgiler,
 2. İkamet izni türleri,
 3. İkamet izni başvurusu,
 4. İkamet izni için istenen belgeler,
 5. İkamet izni harç bilgileri,
 6. E-ikamet sistemi gibi konularda bilgi edinebilirsiniz.

Türkiye’de yaşayan yabancıların ikamet izni işlemlerinin elektronik ortamda yapılabilmesi için Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan e-ikamet projesi çerçevesinde 18.05.2015 tarihinden itibaren e-ikamet internet sitesi faaliyete girmiştir. Birden fazla dilde hizmet veren e-ikamet projesi kapsamında ikamet almak isteyen yabancı uyruklu kişiler internet üzerinden işlemlerini yürütebilirler. Bu bağlamda ikamet izni uzatma işlemlerinde yabancı uyruklu başvuru sahipleri İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gelmeden işlemlerini elektronik ortamda sonuçlandırabilir. İlk ve geçiş başvuruları da elektronik ortamda alınabilmekte ve elektronik ortamdan alınan randevu tarihiyle İl Göç İdaresi birimi üzerinden işlemler tamamlanmaktadır.

 

TRA Pasaport